Förare!

Klubb-inloggning!

Årets tävlingar!
16-17/5 Veinge MCK
6-7/6 MCK Hallandia
13-14/6 MK Jämke
27-28/6 Hörby MCK
1-2/8 Landskrona MK
8-9/8 Skivarps MK
15-16/8 MK Tranan
5-6/9 SMK Ljungby

Länkar och info!

2015-08-07 - 11:27
MK Tranan
Efteranmälningsavgift MK Tranan

MK Tranan kommer inte att ta ut någon efteranmälningsavgift!
Detta gäller under förutsättning att betalningen har kommit in på klubbens konto senast den 11/8.Skriv en kommentar...


Fler rubriker

2015-08-05 - 14:00
Webmaster

Startnummer registrering

Läs mer eller kommentera nyheten...


2015-05-10 - 23:22 Veinge MCK
Tidsplan

Finns nu tillgänglig på www.veingemck.com

Läs mer eller kommentera nyheten...


2015-05-05 - 08:18 Webmaster
MK JÄMKES BANKGIRO

BG 527-5839

Kommentarer
Glömde ange nr 7439 när (Victor Andersson, 2015-05-27)

Läs mer eller kommentera nyheten...


2015-04-30 - 08:50 Veinge MCK
Ytterligare info


Kommentarer
Hej Saknar Bankgiro (Oliver Kindahl, 2015-05-05)

Läs mer eller kommentera nyheten...


2015-04-24 - 11:48 Veinge MCK
Info


Kommentarer
Hej. Har helt missat a (Wilmer Johannesson, 2015-04-30)
OK Patrik, jag hade vis (Ludwig Berggren, 2015-04-29)
De som är reserver, får (Oliver Kindahl, 2015-04-29)

Läs mer eller kommentera nyheten...


2015-04-19 - 19:10 Webmaster
Försvunna anmälningar!


Kommentarer
PS. Betalade in nyss fö (Ludwig Berggren, 2015-04-23)
En fråga till Veinge. K (Ludwig Berggren, 2015-04-23)

Läs mer eller kommentera nyheten...


2015-04-16 - 08:57 Veinge MCK
Anmälan o Reserver


Kommentarer
Pontus står som reserv  (Pontus Fredman, 2015-04-20)
Laban nr 561 har försvu (Laban Holgersson, 2015-04-18)

Läs mer eller kommentera nyheten...


2015-04-14 - 16:54 Webmaster
J-Licens


Läs mer eller kommentera nyheten...


2015-04-10 - 23:33 Veinge MCK
Tilläggsregler


Läs mer eller kommentera nyheten...