Förare!

Klubb-inloggning!

Årets tävlingar!
16-17/5 Veinge MCK
6-7/6 MCK Hallandia
13-14/6 MK Jämke
27-28/6 Hörby MCK
1-2/8 Landskrona MK
8-9/8 Skivarps MK
15-16/8 MK Tranan
5-6/9 SMK Ljungby

Länkar och info!

2015-01-10 - 13:11
Webmaster
Förändrad åldersregler för Tjejer i Motocross


Tommy rapporterade kring ett ökat antal dispenser gällande tjejer som ansöker om
dispens att delta i Guldhjälmsklassen. Distrikten samtyckte till Motocrossektionens
föreslag att 12-åriga tjejer med U-licens tillåts delta i Guldhjälmsklassen fr.o.m. 2015.
Sektionen tar fråga med sig till omskrivningen av SR Motocross.


I praktik innebär det att som tjej kan du välja om du vill ställa upp i 85G eller 85U tävling för dagen.
Dock bara en klass per tävling/dag.
Licenskrav för tjejer = G eller U spelar ingen roll.


Motocrossektionen förtydligade att maxåldern för 85cc U sänks till 15år 2015

Skriv en kommentar...


Fler rubriker

2014-12-12 - 07:34 Webmaster
Startnummer för 2015


Kommentarer
Hej! Har skrivit profi (Jonatan Stivnert, 2015-03-24)
Hej Har fixat profil o (Oliver Kindahl, 2015-03-11)
Jag har inte kunnat boc (Felicia Loo, 2015-01-03)

Läs mer eller kommentera nyheten...


2014-09-09 - 09:29 SMK Ljungby
Tvättmöjligheter SMK Ljungby


Läs mer eller kommentera nyheten...


2014-09-06 - 09:14 SMK Ljungby
Efteranmälningsavgift SMK Ljungby


Läs mer eller kommentera nyheten...


2014-09-04 - 19:59 Tomelilla MK
Efteranmälan


Läs mer eller kommentera nyheten...


2014-08-15 - 10:59 MK Tranan
Tidsplan MK Tranan


Läs mer eller kommentera nyheten...


2014-08-10 - 22:03 MK Tranan
Efteranmälningsavgift MK Tranan


Läs mer eller kommentera nyheten...


2014-07-09 - 22:08 Helsingborgs MCK
Tidschema för Helsingborgs MX Syd


Läs mer eller kommentera nyheten...


2014-07-07 - 11:09 Helsingborgs MCK
MX-Syd Helsingborg


Läs mer eller kommentera nyheten...


2014-07-03 - 11:09 Webmaster
Nytt antal startande i 85U


Kommentarer
Blir det så i 85 g oxå  (Linus Stridsby, 2014-07-06)

Läs mer eller kommentera nyheten...